Inteligentné PDU

A Inteligentné PDU(inteligentná jednotka na distribúciu energie) je pokročilé zariadenie na distribúciu energie používané v dátových centrách, serverovniach a iných kritických IT prostrediach.Svojou ponukou presahuje možnosti základných a meraných PDUInteligentný stojanový PDU s dvojitým podávanímfunkcie na monitorovanie, riadenie, automatizáciu a vzdialenú správu.Môžu sa nazývať inteligentná jednotka distribúcie energie, inteligentný stojan pdu,inteligentné dátové centrum pdu, smart rack mount pdu.

Tu je hlbší pohľad na inteligentné PDU:

Monitorovanie v reálnom čase / Ovládanie jednotlivých zásuviek / Vzdialená správa / Energetický manažment / Vyvažovanie záťaže / Výstrahy a alarmy / Monitorovanie prostredia / Automatizácia a skriptovanie / Integrácia s DCIM / Bezpečnostné funkcie / Energetická účinnosť / Redundancia a výpadok

Pri výbere inteligentného PDU zvážte premenné, ako je množstvo a druh zásuviek, požadovaná úroveň monitorovania a správy, kompatibilita s vašou súčasnou infraštruktúrou a podpora automatizácie a integrácie.V moderných dátových centrách sú inteligentné PDU užitočnými nástrojmi na zaručenie efektívnej distribúcie energie, zníženie výdavkov na energiu a udržanie vysokej dostupnosti.